אירן דן: שירת הנדודים

אירן דן: שירת הנדודים

ספרי עתון 77 126 עמ׳

שירתה של אירן דן מובילה למסע בתוככי נופים, אנשים מארץ שירתה של אירן דן מובילה למסע בתוככי נופים, אנשים מארץ הארזים ונוף בית לבנוני, עד ארצות האורז המוצפים של המזרח הרחוק. מתוך נופים אלה אורגת אירן דן את העבר בשתיוערב, שוזרת בשורשיה ומניחה שירת מהגרים ונדודים ענוגה,פיוטית ורכה, המתכתבת עם הצורות הקלאסיות של השירההערבית. שירתה מתאפיינת בציוריות ובצבעוניות, תכניה חובקיםמרחבים וארצות, שירת מסע המהגר, הנודד. דן עושה בטבעיות,בהינף קולמוס, שימוש במוטיבי שירת המזרח הקרוב והרחוק.
דומה כי הצליחה להבדיל את שירתה הכתובה בעברית מסגנוןהשירה העכשווי המושל בשירה העברית ישראלית, זו השכלתנית,הפרוזאית, הלוגית. אירן מדלגת בחן מעל משוכה זו ומניחה שירההמתכתבת עם משוררי עולם, מרבינדראנת טאגור ועד שירת הזן של ריוקאן.
מבחינה זו ניתן לחוש כי שירתה שייכת גם לזרם הפורץגבולות אל הֶעְדר גבול ולאום. שירת דן היא תחילת דבר – שירתהאדם התם. בשירתה נוכל למצוא גם את מילותיו של האיכר המנהל שיח עם הטבע, נופיו ומרחביו.
זו גם שירת האישה הנודדת, המהגרת, השבה וחובקת ועוטפתגעגועים את התועים, הנודדים, הנדים, החולפים ובאים, ומפכהגעגועים אל נופים רחוקים, תווי פנים וזיכרונות מהורים.
הספר שירת הנדודים לוקח למסע תחושתי הגותי חוויתי המותיראת הקורא כמי שהתלווה לשירת לב הנודד.

אדם קדם

 אירֵן דן, משוררת ילידת ביירות, עלתה ארצה בגיל שמונה.
שיריה נוגעים בנדודים ויונקים מקשיי ההגירה והקליטה של הוריה בארץ.
אלו – כמו גם אמנותה של אמה הציירת – ליוו את ילדותה. בבגרותה חייתה ביפן.
בעלת תואר ראשון בפילוסופיה כללית וספרות צרפתיתמאוניברסיטת ת"א, ותואר שני בספרות ובפילוסופיה צרפתית מאוניברסיטת חיפה.
נשואה ואם לשלושה.

ספר שיריה הראשון מספר הסיפורים ראה אור ב-2017 בהוצאת פרדס.שירת הנדודים הוא ספרה השני.