במלחמה אין לילדים מה לעשות

במלחמה אין לילדים מה לעשות  | יומן מלחמה  | רונית לוי וייס|

איורים: הדר ראובן,

ספרי עתון 77

"היום התחילה המלחמה באמת, כבר בבוקר השכם התקיפו הערבים אותנו. ירושלים הותקפה קשה ביותר. את הר הצופים, אומרים שהירדנים כבשו. גם פה, את נתניה התקיפו…"

המלחמה היא מלחמת ששת הימים, והספר הוא פרקי יומן המביאים בפרגמנטים מרוכזיםמנקודת מבטה של ילדה בת שתיםעשרהאת חוויותיה והרהוריה. המלחמה נעה מהרקע אל המרכז וההפך, והדיה מלווים תהליך התבגרות, מואץ אולי, של המספרת מנערה לאשה

איוריה הרגישים של הדר ראובן משלבים בין נקודת המבט של המספרת הילדה ורוח התקופה למבט חיצוני עליה.

זהו ספרה החמישי של המחברת. מורה לתנועה בחינוך המיוחד, בעבודתה עושה שימוש בטקסטים ספרותיים בקול הפנימי