מיכאל רייך | ייני ותירושי

מיכאל רייך | ייני ותירושי

שירי "ייני ותירושי" חדורים התבוננות חדה בעולם ובמצב האנושי. במילים כדרבונות, בוטות ורכות חליפות, משרטט מיכאל רייך את שרואות עיני רוחו, את התמונה הגדולה ואת פרטי-הפרטים, בתבונה ובחמלה, והוא יודע לאזכר ולהשתמש בלשון מקראית, זו המזכירה את הנביאים ואת ספרי החוכמה. יש בשירים איזון נכון בין הגות לרגש, בין תיאור להיגד, והלשון העשירה מאופיינת בדימויים ובמטאפורות מקוריים. יש בקובץ השירים הזה איזו רוח רעננה, רוחו של אדם מנוסה הסוקר ממרומי גילו את הנעשה סביבו ומקיש ממנו מסקנות קיומיות מושכלות, מפתיעות לעתים. עריכת הספר היתה לי לעונג צרוף, שכן יש למיכאל רייך קול ייחודי משלו שאין לטעות בו, קול מרתק הראוי לקשב עמוק.שירי "ייני ותירושי" חדורים התבוננות חדה בעולם ובמצב האנושי. במילים כדרבונות, בוטות ורכות חליפות, משרטט מיכאל רייך את שרואות עיני רוחו, את התמונה הגדולה ואת פרטי-הפרטים, בתבונה ובחמלה, והוא יודע לאזכר ולהשתמש בלשון מקראית, זו המזכירה את הנביאים ואת ספרי החוכמה. יש בשירים איזון נכון בין הגות לרגש, בין תיאור להיגד, והלשון העשירה מאופיינת בדימויים ובמטאפורות מקוריים. יש בקובץ השירים הזה איזו רוח רעננה, רוחו של אדם מנוסה הסוקר ממרומי גילו את הנעשה סביבו ומקיש ממנו מסקנות קיומיות מושכלות, מפתיעות לעתים. עריכת הספר היתה לי לעונג צרוף, שכן יש למיכאל רייך קול ייחודי משלו שאין לטעות בו, קול מרתק הראוי לקשב עמוק.

          עודד פלד