רֶמֶז | נועם ויסמן, שירים

חדש בספרי עתון 77: 

רֶמֶז | נועם ויסמן, שירים

"שירה אינה זקוקה להוכחות", כותב נועם ויסמן, ואכן בפואטיקה הבהירה שלו ניכרת חתירה עמוקה אל אמת, וזואינה ניתנת להפרדה מן השירה ומין המוזיקה. "מהי האמתהמוסיקה. השירה. והמשורר הוא עוף החול", הוא כותב. שירתו של ויסמן היא שירת אהבה, הקונקרטית, הפרטית, לאישה, והכלליתליָפֶה, ואלה אינן ניתנות להפרדה, והביטוי אהבת אמת, חופן בתוכו את העושר הזה.

"רמז", ספר השירים השמיני של נועם ויסמן, נכתב בפרץ התחדשות של כמה חודשים, מתפתח ומתעצם כפי שמשתקף בשירים, המופיעים על פי סדר כתיבתם.

נועם ויסמןיליד תל אביב 1963, אב לשחר ולמיה, משורר ופילוסוף.