רחל קרון | חיים אחד

רחל קרון, בת קבוץ כפר מנחם. מביאה בספרה חיים אחד תחושה חזקה ומרכזית של חיים אחד במקום ובאי מקום. חלקי תמונות מן הנוף המקומי נטמעים בשיריה, ולפעמים נדמה כי השירים עצמם הם שנטמעים בנוף ואף מעבר לו,  בנוף אחר, במראה אחר. המקום שאינו מושג, משמש נקודת אחיזה לטקסט, ושזורה לכל אורכו השתהות "בין החיים בין שאינם". השתהות זו היא גם, ולא רק, התמודדות עם נוכחות הקץ, חיפוש דרך ליפות אותו ולרככו.   זהו ספרה השלישי ראו אור, הֶאָטָה, הוצאת ב. הסופר 1996 אֶלָּא שֶׁמִּמְּקוֹמִי, הוצאת גוונים  2015