רפי וייכרט / במילים מועטות

רפי וייכרט, במילים מועטות,

קריאה בט"ז שירים, 109 עמ'

קריאה חוזרת בשירים של יעקב שטיינברג, זלמן שניאור, דוד פרישמן, שמעון הלקין, יעקב פיכמן, אמיר גלבע, שלמה טנאי, אברהם שלונסקי, דוד אבידן, יהודה עמיחי, יחיאל מר, יאיר הורביץ, אסתר ראב, נח שטרן יונה וולך, עזרא זוסמן