"שלושה במיטה אחת" / רָאדוּ צוּקוּלֶסְקוּ

"שלושה במיטה אחת"

סיפורים ומחזה מאת רָאדוּ צוּקוּלֶסְקוּ
2019, 190 עמ'
תרגמו מרומנית: משה ב. יצחקי ופאול פרקש

 

רָאדוּ צוּקוּלֶסְקוּ (1949) הוא אחד הסופרים החשובים והמוערכים ביותר ברומניה
כיום. בסיפורים הקצרים ובמחזה המוצגים בספר זה, הוא מתגלה כאמן רישום מילולי,
המצליח להעביר בקווים סיפורים ותמונות עומק על אופיים של אדם וחברה תחת
דיכוי ותחת מצג מדומה של חופש. המכנה המשותף בין כל הסיפורים הוא ההומור,
השנינה, הריאליזם האבסורדי והסוריאליזם. בשל התנאים הפוליטיים, חברתיים
ותרבותיים בתוכם פעל וכתב נוכל לומר בוודאות כי דיו היצירה של ראדו צוקולסקו
הוא דיו של אומץ ותקווה.