ספר הקדמת הזֹהר

ספר הקדמת הזֹהר, תרגום חדש מארמית מאת אבי לויתן

ספרי עתון 77, 2017, 67 עמ

תרגום ספרהקדמת הזֺהָרמארמית לעברית מוגש לפני הקורא המתעניין בצורה שוטפת
עם הערות עֵזֶר מועטות.

אין זו הקדמה במובנָהּ המודרניזהו אוסף של דרשותסוד המיועדות להכניס את הקורא
אל מחשבת הזֺהָר; היא פותחת לפני הקורא את החשיבה הפרשנית שלהזֺהָר” (כמו
במאמריםמי ברא אלהוליל הכלה‘), וכן את שאיפתוֹ לעולמות עליונים (כמו במאמרים
הניצניםוהטוען חמורים‘) , ואף מאפשרת קריאה חדשה של מערכת הציוויים בכללה
(כמו במאמרפיקודי התורה” – המצוי בקיצור רב בתרגום זה). 
פה ניתנת ההזדמנות לחזות בטקסט טיפוסי מן הזֺהָר, וזאת כמעט ללאכיסוי‘ –
הקורא מן השורה אף עשוי לתהות היכן מסתתרהסוד הגדולבאמצעות שלל המשפטים הארכאייםמשהו ואגדותהסוד הפשוטותיחסיתאולם כקורא נאמן של הזֺהָר מצאתי כי יופיוֹ ועמקוּתוֹ, הנוגעים לעתים אף למיטב התעוזה של החשיבה המודרנית” –

אלה ראויים דווקא לסבלנות ולהתבוננות ברישומֵי החוויה היהודית בפרשנותָהּ הפנימית ביותרוזה כבר ממש בבחינת תורת סוד

אבי לויתן  הוא סופר, משורר ומסאי ישראלי. גדל בגבעתיים ובקריית אתא, למד במדרשת בןגוריון ולאחר מכן למד תורה בירושלים.  למד לשון עבריתבלשנות וקוגניציה באוניברסיטה העברית ועסק בהדרכה ובהוראת דרך.