צ’לו עם כנפי פרפר

נועם וייסמן: צלו עם כנפי פרפר

ספריעתון 77′ 2019, 145 עמ

הספר התריסר

צלו על כנפי פרפר ממזג שלושה ציוני דרך משמעותיים עבור המשורר: זהו ספרו התריסר סך הכל, ספר השירה העשירי, וספרו השביעי היוצא לאור בספריעתון 77′. באופן הולם הוא מבטא את הצדדים השונים והמשלימים של כתיבתו בסגנון, בצורה ובתוכן. השירים שולחים את המשורר למסע נדודים של אהבות ישנות וחדשות, בריקוד אותנטי של מוזיקה, חלומות ושירה, המאפשר לו לקיים דיאלוג עם עולם ואדם, וְלַצֶּלוֹ לעוּף.

נועם ויסמן, יליד תלאביב, 1963. אב לשחר ולמיה, משורר ופילוסוף.